Kodesonens nettside


Nettsiden til Kodesonen er utviklet av webteamet vårt og oppdateres kontinuerlig med nye funksjonaliteter og forbedringer. Nettsiden er utviklet ved bruk av moderne rammeverk og design patterns innen webutvikling, og webteamet praktiserer en utviklingssyklus som består av planlegging, utvikling, testing og distribuering av nettsiden. Hele kildekoden er open source og ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra i webteamet.

Skjermbilder:

Mer info kommer snart...

Rammeverk/verktøy:

Mer info kommer snart...

Software Development Life Cycle (SDLC):

Mer info kommer snart...

Continuous Integration and Deployment (CI/CD):

Mer info kommer snart...