Kurs kapitler - Kodesonen
Kodesonen logo

Kurs kapitler


Her finner du de ulike kapitlene innenfor Algoritmer, disse kan utforskes ved å trykke på titlene under.


Kapittel 1:

1.1 - Selection Sort algoritme

1.2 - Insertion Sort algoritme

1.3 - Shell Sort algoritme

1.4 - Quick Sort algoritme

1.5 - Merge Sort algoritme

Kapittel 2:

2.1 - Introduksjon til grafer

2.2 - Minimale spenntrær (MST)

2.3 - Prim's algoritme

2.4 - Kruskal's algoritme

2.5 - Dijkstra's algoritme