Kurs kapitler - Kodesonen
Kodesonen logo

Kurs kapitler


Her finner du de ulike kapitlene innenfor Data strukturer, disse kan utforskes ved å trykke på titlene under.


Kapittel 1:

1.1 - LIFO og FIFO abstrakt

1.2 - Stack (LIFO) datastruktur

1.3 - Queue (FIFO) datastruktur

Kapittel 2:

2.1 - Enkel-lenket liste

2.2 - Double linked liste

Kapittel 3:

3.1 - Binært tre

3.2 - 2-4 søketrær

3.3 - Rød-svarte trær