Kurs kapitler - Kodesonen
Kodesonen logo

Kurs kapitler


Her finner du de ulike kapitlene innenfor C++, disse kan utforskes ved å trykke på titlene under.


Kapittel 1:

1.1 - Installasjon og bruk av Visual Studio

1.2 - Det første programmet

1.3 - Variabler og datatyper

Kapittel 2:

2.1 - Arrays og vector

2.2 - For loops

2.3 - While loops

2.4 - Switch

Kapittel 3:

3.1 - Funksjoner

3.2 - Enum og struct

3.3 - Klasser

3.4 - Operator Overloading

3.5 - Templates

3.6 - Pointers

Kapittel 4:

4.1 - Polymorfisme, arv og virtuelle funksjoner

4.2 - I/O Streams

4.3 - Tråder

4.4 - Hash tables